Kas ir pārtikas un veterinārais dienests?

Pārtikas un veterinārais dienests jeb PVD ir Latvijas Republikas uzraudzības instances kuras pakļautībā ir droša un nekaitīga pārtika patērētājiem un korekti apkopti dzīvnieki. PVD uzrauga gan saimniecības gan veikalus, pārbauda pārtikas kvalitāti un atbilstību likumdošanai. Tiek uzraudzītas higiēnas prasības veikalos, restorānos un visur citur kur ir kāda saskare ar pārtiku un dzīvniekiem.

PVD ir ļoti nozīmīga instance jebkurā valstī, tai skaitā Latvijā. Šī iestāde uzrauga, lai ēdiens ko ceļam galdā būtu atbilstošs prasībām, lai tas nebūtu kaitīgs. Daudzi uzņēmēji sūdzas, ka PVD prasības ir par augstu, bet tajā pašā laikā nevaram nepiekrist ka veselība ir jāliek pirmajā vietā. Līdz ar to, PVD darbs ir ļoti nozīmīgs tieši patērētājiem kuri izmanto pārtiku kuru ir pārbaudījuši PVD darbinieki.

PVD darbojas arī robežkontrolē. Tiek kontrolēta tā pārtika un dzīvnieki kuri tiek ievesti mūsu valstī. Balstoties uz PVD ieteikumiem un atklājumiem ir iespējams kādas valsts produkcijas importu arī apturēt. Tas pats attiecas uz dzīvnieku ievešanu. Ja dzīvnieki kuri tiek ievesti valstī nav apgādāti ar atbilstošu dokumentāciju, tas ir PVD pienākums šo situāciju risināt.

Attiecībā pret dzīvniekiem, PVD ir gatavi cīnīties ar visdažādākajiem slimību uzliesmojumiem. Tiek rīkotas arī dažādas mācības, lai PVD darbinieki būtu gatavi arī pašām bīstamākajām situācijām, ja Latvijā tiešām parādītos kāda sērga. Kontrole neskar tikai pārtikai audzētos dzīvniekus, tiek kontrolēti arī visi citi dzīvnieki, tai skaitā mājas mīluļi. PVD uzrauga arī vetārstus un veterināros medikamentus, gan to ražošanu gan pārdošanu.

PVD kompetencē ir ļoti plaša joma kura ir arī ļoti svarīga, jo no inficētas pārtikas var rasties postošas slimības un sērgas. Tieši tāpēc ir tik svarīgi uzraudzīt ne tikai gatavo pārtiku, bet arī to pirms  pārdošanas stāvoklī. Jau pie zemnieka visam ir jābūt tīram un kārtīgam, lai neapdraudētu patērētājus un arī pašus dzīvniekus. Ir svarīgi ar šīm lietām cīnīties jau laikus un maksimāli strādāt, lai tās novērstu pirms to rašanās.

Uzziniet vairāk: www.pvd.gov.lv