Mājdzīvnieku apdrošināšana

Mājdzīvnieku apdrošināšana ir tikpat svarīga, kā cita veida apdrošināšanas.

Kas ir apdrošināšanas objekts?

  • liellopi
  • sīklopi (aitas, kazas, cūkas)
  • zirgi
  • bišu saimes stropos
  • suņi
  • kaķi

Apdrošināšanas līgums attiecībā pret slimību izraisītu bojāeju vai likvidāciju stājas spēkā 21. dienā pēc noslēgšanas. Lai mājdzīvnieku apdrošinātu, nepieciešams dokuments, kas apliecina, ka tas reģistrēts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Apdrošināmie riski

■ bojāeja (vai piespiedu likvidācija), ko izraisījis nelaimes gadījums
■ dabas stihija vai akūta slimība
■ atsevišķi vienojoties, var apdrošināt arī pret zādzības un laupīšanas gadījumiem

Apdrošināšanas atlīdzība

Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *